image banner
Con Cuông tập huấn nghiệp cho cán bộ Mặt trận cơ sở.

          Ngày 23/6, Ủy ban MTTQ huyện Con Cuông phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện mở lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận cơ sở.

Anh-tin-bai

Toàn cảnh lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận cơ sở.

Theo đó trong thời gian 2 ngày (từ ngày 23-24/6) các học viên là Chủ tịch, Phó chủ tịch  Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận ở các thôn, bản khối xóm  được truyền đạt một số nội dung gồm: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam và nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; Công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; kỹ năng nắm bắt, cung cấp thông tin, định hướng dư luận cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội; các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Anh-tin-bai

Các đại biểu tham dự lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận cơ sở.

   Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên được tiếp thu, cập nhật những kiến thức bổ ích, cần thiết trong công tác chuyên môn, vận dụng tổ chức thực hiện ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

                                                                   

                                                       Bá Hậu-Quang Huy.  

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CON CUÔNG
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Con Cuông
Chịu trách nhiệm nội dung: Hoàng Sỹ Kiện - Chủ tịch UBND Huyện

Trụ sở: Khối 2 - Thị trấn Con Cuông - huyện Con Cuông, Nghệ An
Điện thoại: 0238.3 873 104 - Email: concuong@nghean.gov.vn