image banner
Đại hội điểm Chi bộ khối 4 thị trấn Con Cuông.

Chiều ngày 19/6, Chi bộ khối 4 thị trấn Con Cuông đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đây cũng là đại hội điểm của thị trấn để rút kinh nghiệm trước khi triển khai đại hội các khối trên địa bàn.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ và nhân dân khối 4 đã phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, phát huy nội lực tạo sự chuyển biến tích cực trên một số lĩnh vực, đạt nhiều  chỉ tiêu nghị quyết đại hội chi bộ đề ra. Dịch vụ- Thương mại tiếp tục có bước tăng trưởng khá. Thu nhập bình quân đầu người không ngừng tăng: Từ 40 triệu đồng/người/năm (2020) đến cuối nhiệm kỳ đã tăng lên 45 triệu đồng/người/năm. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, diện mạo khối có nhiều đổi mới.

Anh-tin-bai

Quang cảnh Đại hội

Phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và phát triển; quốc phòng an ninh được củng cố, giữ vững đảm bảo ổn định về chính trị; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, cán bộ khối  được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ lý luận chính trị, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiện vụ.

Anh-tin-bai

Các đại biểu tham dự Đại hội

 Trong nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ tập trung lãnh đạo, vận động nhân dân phát triển kinh tế, khai thác mọi tiềm năng, lợi thế của khối. Phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/người/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo xuống dưới 0,5%.Phấn đấu đạt danh hiệu khối văn hóa vào năm 2025.Đại hội Chi bộ khối 4 đã bầu 03 đồng chí vào BCH; bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 – 2025, đồng chí Nguyễn Văn Chất được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ.

                                           Bá Hậu-Lữ Thân

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CON CUÔNG
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Con Cuông
Chịu trách nhiệm nội dung: Hoàng Sỹ Kiện - Chủ tịch UBND Huyện

Trụ sở: Khối 2 - Thị trấn Con Cuông - huyện Con Cuông, Nghệ An
Điện thoại: 0238.3 873 104 - Email: concuong@nghean.gov.vn