image banner
Hội nghị phổ biến, quán triệt Kế hoạch số 81 của BTV tỉnh ủy tại xã Bồng Khê

Ngày 13/5, Bảo hiểm xã hội huyện Con Cuông tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Kế hoạch số 81 của BTV tỉnh ủy và xử lý một số vướng mắc về BHXH-BHYT tại xã Bồng Khê.

Hiện nay, Dân số toàn xã Bồng Khê hiện có 1.612 hộ có 6.491 nhân khẩu. Trong đó, đối tượng tham gia BHXH bắt buộc 412 người; Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện: 156 người/ chỉ tiêu giao 174 người đạt 89.66%; Số đối tượng tham gia BHYT tính đến ngày 31/03/2022: 5.373 thẻ BHYT tỷ lệ bao phủ là 82.78%.

Anh-tin-bai

Toàn cảnh hội nghị tuyên truyền Kế hoạch 81 của ban thường vụ tỉnh ủy Nghệ An

Tại hội nghị đã tuyên truyền Kế hoạch 81 của Ban thường vụ tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Về mục tiêu cụ thể, đến năm 2025, tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 26 - 27%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 95%. Đến năm 2030, tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 37%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt trên 95%.

Anh-tin-bai

Các đại biểu tham dự hội nghị tuyên truyền

Hội nghị cũng đã thảo luận, hướng dẫn xử lý một số vướng mắc, khó khăn về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thường gặp phải. Từ đó, nâng cao tỷ lệ tham gia, đảm bảo thực hiện tốt các cơ chế, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Xây dựng ngành bảo hiểm xã hội chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Thu Trang – Lữ Thân (TT VH-TT và TT huyện Con Cuông)

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CON CUÔNG
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Con Cuông
Chịu trách nhiệm nội dung: Hoàng Sỹ Kiện - Chủ tịch UBND Huyện

Trụ sở: Khối 2 - Thị trấn Con Cuông - huyện Con Cuông, Nghệ An
Điện thoại: 0238.3 873 104 - Email: concuong@nghean.gov.vn