image banner
Hội nghị phổ biến, quán triệt Kế hoạch số 81 của BTV tỉnh ủy tại xã Cam Lâm

Ngày 10/6, Bảo hiểm xã hội huyện Con Cuông, phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Cam Lâm tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Kế hoạch số 81 của BTV tỉnh ủy về thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025

Anh-tin-bai

Toàn cảnh Hội nghị

Hiện nay, Dân số toàn xã Cam Lâm hiện có 641 hộ có 2914 nhân khẩu. Trong đó, đối tượng đã được cấp thẻ BHYT 2.763 người; Đối tượng bảo trợ xã hội 118 người, thân nhân người có công 3 người, đối tượng dân tộc thiểu số và hộ nghèo trên 2 nghìn người và trẻ dưới 6 tuổi gần 300 người.

Anh-tin-bai

                                         Ký cam phối hợp giữa BHXH với UBND xã về công tác nâng cao chất lượng và số lượng tham gia BHXH theo Nghị quyết 81 của  Ban thường vụ tỉnh ủy Nghệ An                                                  

Tại hội nghị đã tuyên truyền Kế hoạch 81 của Ban thường vụ tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Về mục tiêu cụ thể, đến năm 2025, tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 26 - 27%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 95%. Đến năm 2030, tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 37%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt trên 95%. Hội nghị cũng đã thảo luận, trả lời và hướng dẫn xử lý một số vướng mắc, khó khăn về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thường gặp phải. Từ đó, nâng cao tỷ lệ tham gia, đảm bảo thực hiện tốt các cơ chế, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Ký cam phối hợp giữa BHXH với UBND xã về công tác nâng cao chất lượng và số lượng tham gia BHXH theo Nghị quyết 81 của  Ban thường vụ tỉnh ủy Nghệ An                                                                                           

                                                                                   Lữ Thân 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CON CUÔNG
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Con Cuông
Chịu trách nhiệm nội dung: Hoàng Sỹ Kiện - Chủ tịch UBND Huyện

Trụ sở: Khối 2 - Thị trấn Con Cuông - huyện Con Cuông, Nghệ An
Điện thoại: 0238.3 873 104 - Email: concuong@nghean.gov.vn