TTHC cấp huyện
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh sách TTHC cấp huyện
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá (trường hợp giấy phép hết thời hạn hiệu lực) Công thương
Thủ tục Cấp đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá. Công thương
Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa (trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu) Giao thông vận tải
Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa (trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện). Giao thông vận tải
Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa (trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện) Giao thông vận tải
Thủ tục Cấp phép hoạt động bến khách ngang sông Giao thông vận tải
Thủ tục Xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa Giao thông vận tải
Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa (trường hợp thay đổi tính năng kỹ thuật phương tiện). Giao thông vận tải
Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông Giao thông vận tải
Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (trường hợp phương tiện bị mất do phương tiện bị chìm đắm hoặc bị cháy). Giao thông vận tải
Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất Tài nguyên và Môi trường
Xoá đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất Tài nguyên và Môi trường
Giao đất đối với hộ gia đình, cá nhân Tài nguyên và Môi trường
Thủ tục Cấp bổ sung, sửa đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá (trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác hoặc trước thời hạn hết hiệu lực của Giấy phé Công thương
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp phải cấp mới do nhận thừa kế quyền sử dụng đất. Tài nguyên và Môi trường
Thủ tục Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá Công thương
Thủ tục Cấp đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ ruợu Công thương
Thủ tục Cấp mới giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công thương
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với người sử dụng đất nhận tặng cho quyền sử dụng đất. Tài nguyên và Môi trường
Thủ tục Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ ruợu. Công thương
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Đăng ký kết hôn cho người đã có vợ, chồng nhưng đã ly hôn hoặc người kia đã chết Hành chính tư pháp
Đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với công dân Việt Nam cư trú trong nước Hành chính tư pháp
Chứng thực văn bản phân chia di sản thừa kế (không bao gồm QSD đất, tài sản gắn liền với đất) Hành chính tư pháp
Xóa đăng ký khai tử cho người bị tòa án tuyên bố là đã chết, đã đăng ký khai tử nhưng vẫn còn sống trở về Hành chính tư pháp
Đăng ký lại việc tử Hành chính tư pháp
Đăng ký khai tử quá hạn Hành chính tư pháp
Đăng ký khai tử đúng hạn Hành chính tư pháp
Đăng ký lại việc sinh Hành chính tư pháp
Đăng ký khai sinh quá hạn cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài, có cha và mẹ là công dân Việt Nam về nước mà chua được khai sinh ở nước ngoài Hành chính tư pháp
Đăng ký khai sinh đúng hạn cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài, có cha và mẹ là công dân Việt Nam về nước mà chua được khai sinh ở nước ngoài Hành chính tư pháp
Chứng thực văn bản nhận tài sản thừa kế (Không bao gồm QSD đất, tài sản gắn liền với đất) Hành chính tư pháp
Chứng thực các loại hợp đồng dân sự khác Hành chính tư pháp
Đăng ký khai sinh quá hạn cho trẻ em sinh ta tại Việt Nam, có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam thường trú tại khu vực biển giới Hành chính tư pháp
Đăng ký khai sinh đúng hạn cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam, có cha hoặc mẹ là công dân VN thường trú tại khu vực biên giới Hành chính tư pháp
Chứng thực các loại hợp đồng dân sự khác Hành chính tư pháp
Đăng ký khai sinh cho trẻ chết sơ sinh Hành chính tư pháp
Đăng ký khai sinh quá hạn cho con ngoài giá thú Hành chính tư pháp
Đăng ký khai sinh đúng hạn cho con ngoài giá thú Hành chính tư pháp
Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi Hành chính tư pháp
Chứng thực các loại hợp đồng dân sự khác Hành chính tư pháp
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>