TTHC cấp huyện
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh sách TTHC cấp huyện
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá (trường hợp giấy phép hết thời hạn hiệu lực) Công thương
Thủ tục Cấp đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá. Công thương
Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa (trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu) Giao thông vận tải
Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa (trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện). Giao thông vận tải
Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa (trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện) Giao thông vận tải
Thủ tục Cấp phép hoạt động bến khách ngang sông Giao thông vận tải
Thủ tục Xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa Giao thông vận tải
Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa (trường hợp thay đổi tính năng kỹ thuật phương tiện). Giao thông vận tải
Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông Giao thông vận tải
Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (trường hợp phương tiện bị mất do phương tiện bị chìm đắm hoặc bị cháy). Giao thông vận tải
Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất Tài nguyên và Môi trường
Xoá đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất Tài nguyên và Môi trường
Giao đất đối với hộ gia đình, cá nhân Tài nguyên và Môi trường
Thủ tục Cấp bổ sung, sửa đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá (trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác hoặc trước thời hạn hết hiệu lực của Giấy phé Công thương
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp phải cấp mới do nhận thừa kế quyền sử dụng đất. Tài nguyên và Môi trường
Thủ tục Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá Công thương
Thủ tục Cấp đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ ruợu Công thương
Thủ tục Cấp mới giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công thương
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với người sử dụng đất nhận tặng cho quyền sử dụng đất. Tài nguyên và Môi trường
Thủ tục Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ ruợu. Công thương
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Chứng thực văn bản thỏa thuận cử người đại diện ghi tên vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Hành chính tư pháp
Chứng thực văn bản phân chia tài sản thừa kế là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Hành chính tư pháp
Chứng thực văn bản nhận tài sản thừa kế là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Hành chính tư pháp
Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Hành chính tư pháp
Đăng ký khai sinh quá hạn cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam có cha và mẹ là công dân Việt Nam cư trú ở trong nước Hành chính tư pháp
Đăng ký khai sinh đúng hạn cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam có cha và mẹ là công dân Việt Nam cư trú ở trong nước Hành chính tư pháp
Chứng thực di chúc Hành chính tư pháp
Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân cư trú trong nước Hành chính tư pháp
Chứng thực chữ ký của công dân Việt Nam trong các giấy tờ phục vụ cho việc thực hiện các giao dịch dân sự trong nước Hành chính tư pháp
Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài Hành chính tư pháp
Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất Hành chính tư pháp
Cấp bản sao Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính. Hành chính tư pháp
Cấp bản sao Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ Hành chính tư pháp
Cấp bản sao Giấy khai sinh Hành chính tư pháp
Chứng thực hợp đồng ủy quyền Hành chính tư pháp
Cấp bản sao quyết định công nhận cha, mẹ, con Hành chính tư pháp
Cấp bản sao giấy chứng tử Hành chính tư pháp
Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Hành chính tư pháp
Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân Hành chính tư pháp
Cấp bản sao quyết định công nhận việc nuôi con nuôi Hành chính tư pháp
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>