TTHC cấp huyện
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh sách TTHC cấp huyện
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Đăng ký biến động về SDĐ do thay đổi về quyền (đối tượng là hgđ, cá nhân) Tài nguyên và Môi trường
Đăng ký biến động về SDĐ do thay đổi về nghĩa vụ tài chính (đối tượng là hộ gia đình, cá nhân) Tài nguyên và Môi trường
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã, phường, thị trấn. Tài nguyên và Môi trường
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân sau chuyển đổi Tài nguyên và Môi trường
Thủ tục thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đối với chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án được huỷ bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền Tài chính
Thủ tục thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành Tài chính
Thủ tục thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đối với dự án quy hoạch Tài chính
Thủ tục đưa người chưa thành niên nghiện ma túy vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động, xã hội (đối với người có nơi cư trú nhất định). Lao động, TB & XH
Thủ tục Chấm dứt hưởng trợ cấp đối với đối tượng hưởng trợ cấp xã hội Lao động, TB & XH
Thủ tục Xét duyệt đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng. Lao động, TB & XH
Thủ tục xác nhận danh sách đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế và giấy chứng nhận hộ nghèo. Lao động, TB & XH
Thủ tục thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đối với dự án quy hoạch Tài chính
Thủ tục hỗ trợ kinh phí mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội. Lao động, TB & XH
Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đột xuất cho đối tượng bảo trợ xã hội Lao động, TB & XH
Thủ tục Xét duyệt đối tượng bảo trợ xã hội vào ở nhà xã hội. Lao động, TB & XH
Thủ tục Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội (thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện). Lao động, TB & XH
Thủ tục Xác nhận đối tượng thuộc diện hộ nghèo được vay vốn từ ngân hàng chính sách đi xuất khẩu lao động, con gia đình hộ nghèo để thực hiện miễm giảm, vay vốn trong quá trình học tập. Lao động, TB & XH
Thủ tục cấp giấy chứng nhận bị thương (thẩm quyền cấp huyện) Lao động, TB & XH
Thủ tục giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Lao động, TB & XH
Thủ tục đề nghị giải quyết chế độ thăm viếng, di chuyển hài cốt liệt sỹ . Lao động, TB & XH
<<  <  ...  2  3  4  5  6  ...  >  >>  
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo Tôn giáo
Tiếp nhận việc đăng ký người vào tu Tôn giáo
Tiếp nhận đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Tôn giáo
Tiếp nhận thông báo tổ chức lễ hội tín ngưỡng không thuộc quy định Tôn giáo
Xác nhận hồ sơ thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Tôn giáo
Thông báo tổ chức lễ họ tôn giáo Tôn giáo
Đăng ký người vào tu Tôn giáo
Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Tôn giáo
Đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi Hành chính tư pháp
Đăng ký việc nuôi con nuôi trường hợp trẻ được nhận làm con nuôi là trẻ bị bỏ rơi, không tin được cha, mẹ đẻ Hành chính tư pháp
Đăng lý việc nuôi con nuôi trường hợp cha, mẹ để của trẻ được nhận làm con nuôi đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự. Hành chính tư pháp
Đăng ký việc nuôi con nuôi trường hợp cha, mẹ đang còn và không mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự Hành chính tư pháp
Đăng ký nhận cha, mẹ (trường hợp con chưa thành niên) Hành chính tư pháp
Đăng ký việc nhận con Hành chính tư pháp
Đăng ký nhận cha, mẹ (trường hợp con đã thành niên) Hành chính tư pháp
Đăng ký chấm dứt việc giám hộ Hành chính tư pháp
Đăng ký thay đổi việc giám hộ Hành chính tư pháp
Đăng ký việc giám hộ Hành chính tư pháp
Đăng ký lại việc kết hôn Hành chính tư pháp
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc Hành chính tư pháp
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>