TTHC cấp huyện
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh sách TTHC cấp huyện
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng Cựu chiến binh. Lao động, TB & XH
Thủ tục xác nhận đề nghị cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công. Lao động, TB & XH
Thủ tục sao lục hồ sơ người có công. Lao động, TB & XH
Thủ tục Xác nhận chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo cho đối tượng người có công. Lao động, TB & XH
Thủ tục hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng Cựu chiến binh. Lao động, TB & XH
Thủ tục Hỗ trợ tu sửa, làm mới nhà ở cho đối tượng người có công có hoàn cảnh gia đình thực sự khó khăn. Lao động, TB & XH
Thủ tục cấp sổ trợ cấp đối với Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ. Lao động, TB & XH
Thủ tục cấp giấy giới thiệu thăm viếng mộ liệt sỹ. Lao động, TB & XH
Thủ tục Cấp giấy giới thiệu di chuyển chế độ đối với người có công (Di chuyển ra khỏi huyện). Lao động, TB & XH
Ghi vào sổ hộ tịch các thay đổi hộ tịch khác (trong trường hợp sổ hộ tịch chỉ còn lưu tại UBND cấp huyện Tư pháp
Điều chỉnh nội dung trong Sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (trong trường hợp Sổ hộ tịch chỉ còn lưu tại UBND cấp huyện) Tư pháp
Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản Tư pháp
Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản Tư pháp
Chứng thực bản sao từ bản chính các văn bản, giấy tờ bằng tiếng nước ngoài Tư pháp
Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài. chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằ Tư pháp
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản có tính chất song ngữ Tư pháp
Thủ tục cấp lại bản chính giấy khai sinh Tư pháp
Thủ tục Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã Kế hoạch - Đầu tư
Cấp bản sao Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính Tư pháp
Thủ tục Thông báo tạm ngừng hoạt động Hợp tác xã Kế hoạch - Đầu tư
<<  <  ...  3  4  5  6  7  ...  >  >>  
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo Tôn giáo
Tiếp nhận việc đăng ký người vào tu Tôn giáo
Tiếp nhận đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Tôn giáo
Tiếp nhận thông báo tổ chức lễ hội tín ngưỡng không thuộc quy định Tôn giáo
Xác nhận hồ sơ thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Tôn giáo
Thông báo tổ chức lễ họ tôn giáo Tôn giáo
Đăng ký người vào tu Tôn giáo
Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Tôn giáo
Đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi Hành chính tư pháp
Đăng ký việc nuôi con nuôi trường hợp trẻ được nhận làm con nuôi là trẻ bị bỏ rơi, không tin được cha, mẹ đẻ Hành chính tư pháp
Đăng lý việc nuôi con nuôi trường hợp cha, mẹ để của trẻ được nhận làm con nuôi đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự. Hành chính tư pháp
Đăng ký việc nuôi con nuôi trường hợp cha, mẹ đang còn và không mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự Hành chính tư pháp
Đăng ký nhận cha, mẹ (trường hợp con chưa thành niên) Hành chính tư pháp
Đăng ký việc nhận con Hành chính tư pháp
Đăng ký nhận cha, mẹ (trường hợp con đã thành niên) Hành chính tư pháp
Đăng ký chấm dứt việc giám hộ Hành chính tư pháp
Đăng ký thay đổi việc giám hộ Hành chính tư pháp
Đăng ký việc giám hộ Hành chính tư pháp
Đăng ký lại việc kết hôn Hành chính tư pháp
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc Hành chính tư pháp
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>