LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 

Văn bản: Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo lễ đón bằng xép hạng di tích Thắm Nàng Màn, xã Yên Khê, huyện Con Cuông
Số/Ký hiệu: Số 1000/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06/06/2019
Người ký: Vi Văn Sơn
Trích yếu: Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo lễ đón bằng xép hạng di tích Thắm Nàng Màn, xã Yên Khê, huyện Con Cuông
Nội dung:

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo lễ đón bằng xép hạng di tích Thắm Nàng Màn, xã Yên Khê, huyện Con Cuông