LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Số 40/UBND-YT 03/02/2020 "Về việc phòng, chống viên đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona" Tải về
Số 10/CTr-BDT-HĐND 30/01/2020 Chương trình công tác của Ban Dân Tộc Hội đồng nhân dân huyện, năm 2020 Tải về
Số 200/TB-HĐND 16/10/2019 Thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Con Cuông khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Số 196-BC-HĐND 24/09/2019 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7 Hội đồn nhân dân huyện Khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Số 01/2019/NQ-HĐND 16/07/2019 Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, 6 tháng cuối năm 2019 Tải về
Số 97/TB-HĐND 02/07/2019 Thông báo phân công đại biểu HĐND huyện tiếp công dân tháng 7 năm 2019 Tải về
Số 94/ 13/06/2019 Về việc đánh giá, nhận xét thi đua hàng năm Tải về
Số 92/QĐ-HĐND 11/06/2019 Quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch HĐND xã Mậu Đức, khóa XIX, nhiệm kỳ 2019 - 2021 Tải về
Số 91/QĐ-HĐND 11/06/2019 Quyết định về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó chủ tịch HĐND xã Mậu Đức, khóa XIX, nhiệm kỳ 2019 - 2021 Tải về
Số 86/QĐ-HĐND 05/06/2019 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải về
Số 36/ TB-HĐND 01/04/2019 Thông báo phân công Đại biểu HĐND huyện tiếp công dân tháng 4 năm 2019 Tải về
Số 35/BC.HĐND 29/03/2019 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Sáu Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải về
Số 33/BC-HĐND 26/03/2019 Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 3 năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2019 Tải về
Số 32/TB-HĐND 26/03/2019 Thống báo ý kiến kết luận của đồng chí Vi Đức Hoài - Chủ tịch HĐND huyện về kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 3 và nhiệm vụ tháng 4 năm 2019 Tải về
Số 27/BC-HĐND 27/02/2019 Bao cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 1,2 năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2019 Tải về
Số 03/BC-HĐND 05/01/2019 Báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 2019 của Hội đồng nhân dân huyện Con Cuông Tải về
Số 01/TB-HĐND 02/01/2019 Thông báo phân công Đại biểu HĐND huyện tiếp công dân tháng 01 năm 2019 Tải về
Số 672/HĐND - TT 08/11/2018 Về việc gửi báo cáo việc kê khai tài sản, thu nhập phục vụ lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6, HĐND huyện. Tải về
Số 659/TB-HĐND 08/10/2018 Thông báo phân công đại biểu HĐND huyện tiếp công dân tháng 10 năm 2018 Tải về
Số 652/BC.HĐND 24/09/2018 Báo cáo tổng kết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Năm Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải về