LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Số 30-CV/VPHU 20/07/2021 Chỉ thị của BTV Huyện ủy về lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp huyện Con Cuông, nhiệm kỳ 2022-2027 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII Tải về
Số 04-CT/HU 23/07/2021 Chỉ thị của BTV Huyện ủy về lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp huyện Con Cuông, nhiệm kỳ 2022-2027 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII Tải về
Số 401-QĐ/HU 21/07/2021 Quyết định ban hành quy chế biên tập xuất bản và sử dụng Bản tin nội bộ huyện Con Cuông (kèm theo Quy chế) Tải về
Số 401-QĐ/HU 21/07/2021 Quyết định ban hành quy chế biên tập xuất bản và sử dụng Bản tin nội bộ huyện Con Cuông (kèm theo Quy chế) Tải về
Số 404-QĐ/HU 21/07/2021 Quyết định kiện toàn BCĐ thực hiện Đề án phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn huyện Con Cuông Tải về
Số 403-QĐ/HU 21/07/2021 Quyết định kiện toàn BCĐ thực hiện đề án số 01-ĐA/TU, ngày 10/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An về "Xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các khối, xóm, bản chưa có đảng viên và khối. Tải về
Số 42-KH/HU 20/07/2021 Kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 cho đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân các trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Con Cuông Tải về
Số 213-CV/HU 15/07/2021 Thông báo việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên toàn địa bàn huyện Tương Dương để phòng, chống dịch Covid-19 Tải về
Số 208-CV/HU 13/07/2021 Công văn cung cấp tin, bài phục vụ công tác biên soạn, xuất bản BTNB huyện Tải về
Số 89-BC/BCĐ 06/07/2021 Báo cáo xây dựng cơ sở, cụm ATLC 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ 6 thnga cuối năm 2021 Tải về
Số 203-VC/HU 05/07/2021 Công văn một số nội dung sau kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ tư 203-CV/HU Tải về
Số 01-TB/BCĐ 05/07/2021 Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ phong trào thi đua "Dân vận khéo" huyện Con Cuông, giai đoạn 2021 - 2025 Tải về
Số 01-QC/BCĐ 05/07/2021 Quy chế làm việc BCĐ, tổ giúp việc phong trào thi đua "Dân vận khéo" huyện Con Cuông, giai đoạn 2021 - 2025 Tải về
Số 38-KH/HU 30/06/2021 Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Con Cuông Tải về
Số 85-BC/HU 30/06/2021 Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 Tải về
Số 124-KL/HU 30/06/2021 Kết luận của BTV Huyện ủy về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các kết luận sau kiểm tra, thanh tra 6 tháng đầu năm 2021, theo tinh thần Chỉ thị 15-CT/TU, ngày 05/5/2008 của BTV Tỉ Tải về
Số 201-CV/HU 29/06/2021 Công văn v/v báo cáo khảo sát tình hình, thực trạng công tác đối với người khuyết tật giai đoạn 2011-2020 Tải về
Số 197-CV/HU 25/06/2021 Công văn về việc thành lập tổ chức Công an xã chính quy Tải về
Số 03-CT/HU 25/06/2021 Chỉ thị của BTV Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Tải về
Số 84-BC/HU 23/06/2021 Báo cáo sơ kết phong trào thi đua "Dân vận khéo" 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 Tải về