LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Số 01-HD/DVHU 20/08/2019 Hướng dẫn tổ chức hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2019) 70 năm tác phẩm (Dân vận) của chủ tịch Hồ Chí Minh và 20 năm "ngày dân vận của Tải về
Số 664-CV/HU 20/08/2019 Về việc kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, 20 năm "Ngày Dân vận của cả nước" và 70 năm tác phẩm "Dân vận" của chủ tịch Hồ Chí Minh Tải về
Số 484-TB/HU 08/08/2019 Thông báo về việc tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức Tải về
Số 29-QĐ/HU 05/08/2019 Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp của h Tải về
Số 15-QĐ/UBKTHU 17/07/2019 Quyết định ban hành quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Uy ban kiểm tra Huyện ủy Tải về
Số 44-CTr/HU 06/06/2019 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới Tải về
Số 45/CTr/HU 06/06/2019 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về "tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏ Tải về
Số 11-HD/HU 06/05/2019 Hướng dẫn việc rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng Tải về
Số 596-QĐ/HU 06/05/2019 Quyết định thành lập Đoàn chỉ đạo việc kiểm tra rà soát, sàng lọc, thực hiện quy trình cho Đảng viên ra khỏi Đảng Tải về
Số 136-KH/HU 25/04/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư "về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra kh Tải về
Số 11-KL/HU 24/04/2019 Kết luận của đồng chí Bí thư huyện ủy tại phiên tiếp dân định kỳ tháng 4/2019 Tải về
Số 133/KH-HU 02/04/2019 Kế hoạch tuyên truyền Kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" Tải về
Số 112-KH/HU 16/08/2018 Kế hoạch tổng kết 10 thực hiện nghị Quyết 28 - NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về "Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phó trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc tro Tải về
Số 488 CV / HU 26/07/2018 Về việc phối hợp thực hiện đề tài KH-CN cấp tỉnh Tải về
Số: 91/ KH - HU 09/04/2018 Kế hoạch học tập, quán triệt Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 19/3/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy “đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị Tải về