LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Số 269/KH-UBND 26/03/2020 Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 -2020 và xây dựng Chương trình cải cách hành chính Nhà nước huyện Con Cuông giai đoạn 2021 - 2030 Tải về
Số 243/UBND.NV 20/03/2020 Về việc Đăng ký các danh hiệu Thi đua, hình thức Khen thưởng năm 2020 Tải về
Số 234/UBND.NV 17/03/2020 Về việc thực hiện Kế hoạch CCHC nhà nước huyện Con Cuông năm 2020 và Kết luận của Đoàn kiểm tra số -9 BTV Tỉnh ủy Tải về
Số 233/NV.CV 17/03/2020 Về việc phối hợp thực hiện một số nội dung về CCHC Tải về
Số 202/UBND-NV 11/03/2020 Về việc định hướng nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền CCHC năm 2020 Tải về
Số 1010/UBND-NV 07/11/2019 Về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 Tải về
Số 92/TB-HĐTD 09/10/2019 Thông báo kết quả tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo của huyện Con Cuông năm 2019 Tải về
Số 2069/QĐ-HĐTD 13/09/2019 Quyết định về việc ban hành Nội quy tổ chức phỏng vấn để xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019 Tải về
Sô 70/TB-UBND 05/08/2019 Thông báo về việc tuyển dụng, hợp đồng viên chức ngành GD&ĐT năm học 2019 - 2020 Tải về
Số 70/TB-UBND 05/08/2019 Thông báo về tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm học 2019 - 2020 Tải về
Số 653/UBND.NV 19/07/2019 Về việc triển khai các giải pháp cải cách chỉ số và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm CCHC năm 2019 Tải về
Số 13/CV-NV 26/04/2019 Về việc duyệt nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung cho cán bộ, công chức, viên chức. Tải về
Số 318/HD-UBND 14/04/2019 Tổng kết công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức, nhân viên năm học 2018 - 2019 Tải về
Số 186/UBND.NV 12/03/2019 Về việc rà soát cán bộ, công chức, viên chức về hưu và nghỉ theo NĐ 113 Tải về
Số 130/UBND.NV 22/02/2019 Về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019 Tải về
Số 01/UBND-NV 22/01/2019 Về việc góp ý dự thảo kế hoạch CCHC năm 2019 Tải về
Số 31/TB-SNV 08/01/2019 Thông báo tuyển dụng công chức Tải về
Số 1040 06/11/2018 Về việc hướng dẫn công tác thi đua năm 2018 Tải về
Số 1020/UBND.NV 31/10/2018 Về việc rà soát đối chiếu tuổi cán bộ, công chức, viên chức Tải về
Số 1012/UBND.NV 30/10/2018 Về việc chấm điểm, xếp loại tập thể năm 2018 Tải về