LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Số 186/UBND.NV 12/03/2019 Về việc rà soát cán bộ, công chức, viên chức về hưu và nghỉ theo NĐ 113 Tải về
Số 130/UBND.NV 22/02/2019 Về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019 Tải về
Số 01/UBND-NV 22/01/2019 Về việc góp ý dự thảo kế hoạch CCHC năm 2019 Tải về
Số 31/TB-SNV 08/01/2019 Thông báo tuyển dụng công chức Tải về
Số 1040 06/11/2018 Về việc hướng dẫn công tác thi đua năm 2018 Tải về
Số 1020/UBND.NV 31/10/2018 Về việc rà soát đối chiếu tuổi cán bộ, công chức, viên chức Tải về
Số 1012/UBND.NV 30/10/2018 Về việc chấm điểm, xếp loại tập thể năm 2018 Tải về
Số 41/CV-NV 22/10/2018 Về việc nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, PCTNVK 6 tháng cuối năm 2018 Tải về
Số 855/ UBND.NV 06/09/2018 Về việc triển khai thực hiện thông báo kết quả kiểm tra công tác CCHC Tải về
Số 88/ HĐTD 30/08/2018 Thông báo thay đổi thời gian kiểm tra, sát hạch để tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2018 Tải về
Số 86/TBTD 27/08/2018 Thông báo thời gian, địa điểm kiểm tra, sát hạch để tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2018 Tải về
Số 36/CV.NV 24/08/2018 Về việc nhắc nhở nộp phiếu thu nhập thông tin Tải về
Số 746/UBND.NV 02/08/2018 Về việc chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính Tải về
Số 68 TB-UBND 12/07/2018 Thông báo về việc tuyển dụng, hợp đồng viên chức ngành GD&ĐT năm học 2017 - 2018 Tải về
Số 159-BC - CCHC 10/07/2018 Báo cáo sơ kết Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2013 - 2018 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ Chương trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2018 - 2020 huyện Con Cuông Tải về
Số 641/UBND.NV 04/07/2018 Về việc triển khai thực hiện Quy chế tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính Tải về
Số 631/UBND.NV 03/07/2018 Về việc kiểm tra Cải cách hành chính Tải về
Số: 630/UBND-NV 03/07/2018 Về việc mẫu đề án sắp xếp tổ chức bộ máy và đề án vị trí việc làm Tải về
Số 32/CV.NV 25/06/2018 Về việc niêm iết bổ sung bộ TTHC thuộc lĩnh vực Nội vụ Tải về
Số: 28/2018/QĐ-UBND 22/06/2018 Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về