LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Số 855/ UBND.NV 06/09/2018 Về việc triển khai thực hiện thông báo kết quả kiểm tra công tác CCHC Tải về
Số 88/ HĐTD 30/08/2018 Thông báo thay đổi thời gian kiểm tra, sát hạch để tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2018 Tải về
Số 86/TBTD 27/08/2018 Thông báo thời gian, địa điểm kiểm tra, sát hạch để tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2018 Tải về
Số 36/CV.NV 24/08/2018 Về việc nhắc nhở nộp phiếu thu nhập thông tin Tải về
Số 746/UBND.NV 02/08/2018 Về việc chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính Tải về
Số 68 TB-UBND 12/07/2018 Thông báo về việc tuyển dụng, hợp đồng viên chức ngành GD&ĐT năm học 2017 - 2018 Tải về
Số 159-BC - CCHC 10/07/2018 Báo cáo sơ kết Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2013 - 2018 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ Chương trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2018 - 2020 huyện Con Cuông Tải về
Số 641/UBND.NV 04/07/2018 Về việc triển khai thực hiện Quy chế tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính Tải về
Số 631/UBND.NV 03/07/2018 Về việc kiểm tra Cải cách hành chính Tải về
Số: 630/UBND-NV 03/07/2018 Về việc mẫu đề án sắp xếp tổ chức bộ máy và đề án vị trí việc làm Tải về
Số 32/CV.NV 25/06/2018 Về việc niêm iết bổ sung bộ TTHC thuộc lĩnh vực Nội vụ Tải về
Số: 28/2018/QĐ-UBND 22/06/2018 Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
Số 539 / UBND.NV 12/06/2018 Về việc nhắc nhở triển khai tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế "một cửa" Tải về
Số 117. BC. UBND 04/06/2018 Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm Tải về
Số 490/ KH-UBND 29/05/2018 Kế hoạch sơ kết Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 3013 - 2018 và đề xuất phương hướng nhiệm vụ Cải cách hành chính giai đoạn 2018 - 2020 Tải về
Số 375/ CV. UBND 07/05/2018 Về việc thực hiện đánh giá xếp loại công chức, viên chức năm học 2017 - 2018 Tải về
Số 41/TB-UBND 07/05/2018 Thông báo kế hoạch xét thi đua khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017 - 2018 Tải về
Số 768 / QĐ - UBND 26/04/2018 Quyết định ban hành Đề án thực hiện Cải cách hành chính tại huyện Con Cuông giai đoạn 2018 - 2020, những giải pháp cụ thể 2018 Tải về
Số 61/2018/ NĐ-CP 23/04/2018 Nghị định về thực hiện cơ chế một của, một cửa liên thông trong giai đoạn thủ tục hành chính Tải về
Số: 18/CV - NV 19/04/2018 Về việc nâng bowjc lương và nâng lương trước thời hạn, phụ cấp TNKV cho CBCC Tải về