LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Số 718/QĐ-UBND 17/04/2019 Quyết định về việc thành lập Tổ hậu cần, Lễ tân đoán tiếp các đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Con Cuông lần thứ 3 năm 2019 Tải về
Số 322/UBND-KTHT 17/04/2019 Về việc tăng cường công tác quản lý xăng dầu trên địa bàn huyện Tải về
Số 321/UBND.KTHT 17/04/2019 Về việc triển khai chương trình tuần lễ Thương hiệu Quốc gia chào mừng ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 Tải về
Số 309/UBND 16/04/2019 Về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Tải về
Số 32/TB-UBND 12/04/2019 Thông báo kết luận của đồng chi Vi Văn Sơn, Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với ngành Nông nghiệp và PTNT huyện Tải về
Số 297/ KH-UBND.LĐ 11/04/2019 Kế hoạch tổ chức tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2019 Tải về
Số 299/UBND-VP 11/04/2019 Về việc chuẩn bỉ nội dung báo cáo Giao ban UBND huyện tháng 4/2019 Tải về
Số 01/2019-QĐ - UBND 10/04/2019 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Giáo dục và đào tại Tải về
Số 127/KH-GD&ĐT 09/04/2019 Kế hoạch tham gia thực hiện phát triển văn hóa, du lịch Con Cuông của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông, giai đoạn 2019 - 2021 Tải về
Số 278/KH-UBND-VHTT 05/04/2019 Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975- 30/04/2019}và 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2019) Tải về
Số 346/CV-BCĐ 05/04/2019 Về việc tiếp tục tuyên truyền thực hiện Đề án số hóa truyền hình mặt đất Tải về
Số 273/UBND - H 04/04/2019 Về việc phân công các phòng, ban, đơn vị trả lời, giải quyết ý kiến cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa 19 Tải về
Số 29/TB.BCĐ 04/04/2019 Thông báo phân bổ chỉ tiêu và hướng dẫn quy trình chọn cử Đại biểu Đại hội các DTTS huyện Con Cuông lần thứ III năm 2019 Tải về
Số 268/UBND.LĐ 03/04/2019 Về việc rà soát hộ nghèo đặc biệt khó khăn chưa được hưởng chính sách nhà nước Tải về
Số 694/SVHTT-QLVH 03/04/2019 Về việc góp ý dự thảo Đề án sáp nhập Trung tâm VHTT-TT với Đài TTTH huyện Con Cuông Tải về
Số 354/STT&TT-VP 03/04/2019 Về việc cho ý kiến thông qua Đề án sáp nhập Trung tâm văn hóa - Thông tin và thể thao với Đài truyền thanh - Truyền hình Tải về
Số 265/UBND.NN 03/04/2019 Về việc rà soát. Lập Quy hoạch di dời dân cư đến vùng an toàn và tổ chức sản xuất thích ứng với thiên tai trên địa bàn huyện Con Cuông Tải về
Số 254/ UBND-VHTT 01/04/2019 Về việc tăng cường công tác giữ gìn môi trường du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm an toàn cho khách du lịch trong dịp lễ 30/4 và 1/5 Tải về
Số 255/KH-UBND 01/04/2019 Kế hoạch tăng cường quản lý, chỉ đạo các hoạt động đón khách Du lịch trong dịp 30/4 và 1/5 và mùa du lịch năm 2019 Tải về
Số 626/QĐ-UBND 01/04/2019 Quyết định về việc phê duyệt Kịch bản hưởng ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Con Cuông Tải về