LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Con Cuông:Vận động được hơn 2 tỷ đồng trao trên 3000 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. “tết vì người nghèo” Canh Tý 2020,
 
Con Cuông:Vận động được hơn 2 tỷ đồng trao trên 3000 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. “tết vì người nghèo” Canh Tý 2020, (31/07/2020 03:47 PM)

Ngày 31/7, UBMTTQ huyện Con Cuông tổ chức hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020 và kiện toàn công tác cán bộ.

Trong 6 tháng đầu năm, UBMTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Con Cuông và các tổ chức thành viên thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước thiết thực thực chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QP - AN, các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với chương trình xây dựng NTM. Triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động chăm lo cho người nghèo, trong chương trình “tết vì người nghèo” Canh Tý 2020, toàn huyện đã vận động được hơn 2 tỷ đồng, trao trên 3 nghìn suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo… Công tác tiếp nhận tiền và hàng ủng hộ phòng chống dịch Covid toàn huyện thu được hơn 1 tỷ đồng, trong đó tiền mặt hơn 800 triệu đồng.

6 tháng đầu năm thông qua cuộc vận động quý “vì người nghèo” hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, từ nguồn quỹ của cấp xã và cấp huyện  trên 400 triệu đồng, tiến hành giải ngân cho 29 hộ làm nhà Đại đoàn kết.

Tặng hoa chúc mừng hai đồng chí được bầu Phó Chủ tich không chuyên trách và chuyên trách UBMTTQ huyện khóa XVII

Tại hội nghị, đã hiệp thương cho thôi Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Con Cuông  khóa XVII (nhiệm kỳ 2019-2024) đối với 15 đồng chí do nghỉ hưu, chuyển công tác và thôi làm nhiệm vụ ở các tổ chức thành viên của UBMTTQ. Đề cử bổ sung thêm 13 thành viên Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện khóa XVII nhiệm kỳ 2019-2024. Hiệp thương cử Phó Chủ tịch chuyên trách và Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024. Theo đó ông Lô Văn Thao- Chức vụ hiện nay: Phó Bi thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Làm Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ huyện Cuông  và Ông Vi Văn Bính, Chức vụ hiện nay Ủy viên ban Chấp hành Đảng bộ huyện-Chủ tịch Hội Nông dân. Làm Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban MTTQ huyện Con Cuông khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Trao giấy khen của UBMTTQ huyện cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống dich Covid -19


Dịp này đã trao giải Cuộc thi “ Hiến kế sáng tạo về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp” cho 3 tập thể và 8 cá nhân; trao Bằng khen của UBMTTQ tỉnh cho 1 tập thể và 1 cá nhân và Giấy khen của UBMTTQ huyện cho 16 tập thể, 17 cá nhân có nhiều thành tích trong cuộc vận động ủng hộ phòng chống dịch Covid-19.

                                                                                Bá Hậu-Quang Huy.

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>