LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Châu khê Tổng kết 20 năm Toàn dân đoàn kết ây dựng đời sống văn hóa.
 
Châu khê Tổng kết 20 năm Toàn dân đoàn kết ây dựng đời sống văn hóa. (10/08/2020 07:38 AM)

UBND xã Châu Khê vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", giai đoạn 2000 – 2020 và 10 năm chiến lược phát triển gia đình Việt Nam.


 Hội nghị đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Chính quyền, sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể, sự hưởng ứng của nhân dân từ đó đạt được nhiều kết quả như: Toàn xã đã Xã hội hóa các nguồn lực để xây dựng phong trào được 125  triệu đồng, xây dựng các mô hình điện hình tiên tiến trong phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc; Các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan ngày càng được đẩy lùi,  phong trào xây dựng gia đình văn hóa đến nay  đạt 72% gia đình văn hóa, xã đã xây dựng và đạt thiết chế Văn hóa – Thể thao của bộ Văn hóa thể thao và Du lịch; có 3 thôn bản đạt chuẩn NTM, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng được chú trọng … từ đó đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân ngày được nâng cao, Hội nghị cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân sau 20 năm triển khai thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trong những năm tiếp theo ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.


Hội nghị cũng là dịp để tôn vinh, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và 10 năm chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, trên địa bàn toàn xã.

                                                                                    Lữ Thân

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>