LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Số 60-KH/HU 22/09/2021 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của BBT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới Tải về
Số 59-KH/HU 22/09/2021 Kế hoạch tuyên truyền kết luận Hội nghị lần thứ ba BCHTW Đảng khóa XIII về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 Tải về
Số 58-KH/HU 22/09/2021 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của BBT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 Tải về
Số 1042/UBND.TN 22/09/2021 Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất các công trình, dự án thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Tải về
Số 1043/UBND-NN 22/09/2021 Công văn tăng cường các biện pháp ứng phó với thiên tai từ nay đến hết năm 2021 Tải về
Số 1038/UBND-VHTT 21/09/2021 Về việc tuyên truyền Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025 Tải về
Số 1037/UBND-VHTT 21/09/2021 Về việc tuyên truyền Thông điệp 5T-"Pháo đài" chống dịch Covid-19 trong tăng cường giãn cách xã hội Tải về
Số 13/KH-BCĐVĐHMNĐ 20/09/2021 Kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện huyện Con Cuông năm 2021 Tải về
Số 1032/UBND-LĐ 20/09/2021 “Về việc hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc KKT Đông Nam tuyển dụng lao động" Tải về
Số 126-BC/HU 17/09/2021 Báo cáo kết quả công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân giai đoạn 2013-2021 Tải về
Số 1020/UBND-VHTT 16/09/2021 Về việc đôn đốc tổ chức đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Nghệ An lần thứ IX năm học 2021-2022 Tải về
Số 242-CV/HU 16/09/2021 Công văn bổ sung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Tải về
Số 125-BC/HU 16/09/2021 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU, ngày 14/12/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về "Xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển Tải về
Số 243-CV/HU 16/09/2021 Công văn về công tác phát triển đảng viên Tải về
Số 373/HĐND-TT 15/09/2021 Về việc giới thiệu công tác viên Trang TTĐT Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An Tải về
Số 372/BC-HĐND 14/09/2021 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
Số 1012/UBND-LĐTBXH 14/09/2021 Về việc tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2021 Tải về
Số 15-CV/BDVHU 13/09/2021 Công văn về việc đôn đốc triển khai thực hiện Kết luận 105-KL/TU Tải về
Số 1005/UBND-NV 13/09/2021 Về việc nâng lương và điều chỉnh quỹ tiền lương Tải về
Số 1006/CV-UBND 13/09/2021 Về việc thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết trên địa bàn huyện Tải về