LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Số 717/TB-STNMT 06/08/2020 Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tại xã Bồng Khê, huyện Con Cuông Tải về
Số 534/UBND.TN 04/06/2020 Về việc tổ chức các hoạt động "Tháng hành động về môi trường" hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2020 Tải về
Số 118/TTR-UBND 14/02/2019 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Con Cuông Tải về
Số 704/UBND.TN 19/07/2018 Về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Tải về
Số 1783/QĐ-UBND 12/07/2018 Quyết định phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá đối với lô đất tại khối I Thị trấn Con Cuông Tải về
Số 660/ UBND.TN 10/07/2018 Về việc công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018; Điều chỉnh QHSD đến năm 2020 và KHSD đất năm đầu của điều chỉnh QH huyện Con Cuông Tải về
Số 448/QĐ - UBND 02/07/2018 Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Con Cuông Tải về
Số 238/QĐ - UBND 04/05/2018 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Con Cuông Tải về
Số 01 /CV.TNMT 10/01/2018 V/v niêm iết, công khai bộ TTHC về công tác bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền cấp huyện. Tải về