LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Hội Cựu chiến binh Con Cuông với phong trào phát triển kinh tế- giúp nhau xóa đói giảm nghèo
 
Hội Cựu chiến binh Con Cuông với phong trào phát triển kinh tế- giúp nhau xóa đói giảm nghèo (17/11/2014 09:20 AM)

Trong năm 2014 các cấp hội và hội viên hội cựu chiến binh huyện Con Cuông đã tham gia thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội như : Dự án trồng cam, trồng chè, trồng cây nguyên liệu giấy, mía cho năng suất cao. Trong đó, nổi bật là phong trào “ Cựu chiến binh Nghệ An chung sức đồng lòng xây dựng NTM” thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận thông qua các hoạt động như tham gia tu sửa  17,3 km đường giao thông nông thôn, liên thôn liên xã; tu sửa gần 6 km kênh mương; phát động làm được trên 2 nghìn tấn phân xanh…
Phong trào giúp nhau làm kinh tế được các chi hội triển khai có hiệu quả. Trong năm, hội viên hội cựu chiến binh huyện Con Cuông đã tổ chức  giúp được 1.983 ngày công với trị giá khoảng 138 triệu đồng giúp các hội viên khó khăn trong phát triển kinh tế. Đứng ra tín chấp số tiền gần 30 tỷ đồng từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện tạo điều kiện giúp các hội viên có nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế. Nhờ đó, đời sống của hôi viên ngày càng được nâng cao, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

                                                                                                                                                                        Minh Hạnh
                                                                                                                                                             Đài TT-TH Con Cuông

 |  Đầu trang
<<   <  1  >  >>