LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Ra mắt Câu Lạc bộ “Hát dân ca Thái” Làng Cằng xã Môn Sơn.
 
Ra mắt Câu Lạc bộ “Hát dân ca Thái” Làng Cằng xã Môn Sơn. (24/07/2020 06:40 AM)

Nằm trong  chương trình tập huấn nâng cao năng lực về công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số cho cán bộ văn hóa xã, nghệ nhân, người có uy tín gắn với xây dựng nông thôn mới tại Con Cuông, sáng  ngày 23/7, Vụ Văn hóa Dân tộc, phối hợp với sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An, UBND huyện Con Cuông và chính quyền xã Môn Sơn đã tổ chức ra mắt Câu Lạc bộ “Hát dân ca Thái” Làng Cằng.

Tiết mục văn nghệ do cac thành viên câu lac bộ biểu diễn

Câu lạc bộ “Hát dân ca Thái”Làng Cằng được thành lập theo QĐ số 1662/QĐ, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới.

Câu lac bộ gồm 37 thành viên

Theo đó Câu Lạc bộ có 42 thành viên. Câu Lạc bộ có nhiệm vụ giữ gìn, bảo tồn, duy trì và phát huy văn hóa dân gian dân tộc, nghệ thuật diễn tấu các nhạc cụ truyền thống  và nghệ thuật diễn xướng, hát dân ca dân tộc Thái. Đồng thời thông qua câu lạc bộ nhằm truyền dạy cho lớp trẻ và nhân dân về công tác bảo tồn, duy trì và phát huy văn hóa dân gian dân tộc Thái nói chung và hát dân ca, dân vũ nói riêng, từ đó tạo nên các hoạt động Văn hóa, Văn nghệ vui tươi, lành mạnh, loại bỏ các hủ tục lạc hậu, tăng cường đoàn kết trong cộng đồng, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ đổi mới, hộ nhập và phát triển đất nước.

Tại lễ ra mắt đã trình diễn  6 tiết mục Đàn và Hát Dân ca do các Nghệ nhân và các thành viên trong câu lạc bộ biểu diễn.

Dịp này Vụ Văn hóa Dân tộc cũng đã trao tặng 1 Bộ Nhạc cụ cho Câu Lạc bộ dân ca Thái Làng Cằng.

                                              Bá Hậu-Quang Huy

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>