LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Xã Châu Khê tổ chức kỳ họp HĐND xã kiện toàn các chức danh.
 
Xã Châu Khê tổ chức kỳ họp HĐND xã kiện toàn các chức danh. (05/06/2020 04:10 PM)

Ngày 5/6, HĐND xã Châu Khê đã tổ chức Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) kiện toàn các chức danh sau Đại hội. Tới dự có ông Vi Đức Hoài-Chủ tịch HĐND huyện và lãnh đạo các phòng, ban.

Toàn cảnh kỳ hop

Tại kỳ họp, HĐND xã đã tiến hành các thủ tục theo quy định pháp luật về công tác nhân sự, theo đó đã biểu quyết thông qua các tờ trình, Nghị quyết,miễn nhiệm chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã, Trưởng Ban KTXH; Chủ tịch các phó Chủ tịch UBND xã và xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch  HĐND xã, Trưởng Ban KTXH-HĐND xã, Chủ tịch và các phó Chủ tịch UBND xã.

Các đại biểu HĐND xã Châu Khê khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 đã biểu quyết với tờ trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HDND xã Châu Khê nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Vi Đình Khai và chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã đối với ông Lô Văn Mùi, Chức danh trưởng ban KTXH-HĐND đối với ông Trần Thế Tài. Kỳ họp đã thông qua tờ trình miến nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã đối với ông Nguyễn Ngọc Luyến và tờ trình miến nhiệm chức vụ phó Chủ tịch UBND xã đối với ông Kha Văn Thương và ông Lô Xuân Học.

Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng

Kỳ họp cũng đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã;  Chủ tịch và các phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban KTXH.HĐND xã. HĐND xã Châu Khê đã thông qua các Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ông Nguyễn Ngọc Luyến giữ Chức vụ Chủ tịch HĐND xã và bà Lương Thị Hợi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã; ông Kha Văn Thương giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã và 2 phó chủ tịch  UBND xã là Bà Vi Thị Khằm và ông Nguyễn Thế Anh; Ông Lô Văn Mùi được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kinh tế xã hội.

                                                      Bá Hậu-Quang Huy.

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>