LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Công bố quyết định giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình Xây dựng NTM tại xã Chi Khê
 
Công bố quyết định giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình Xây dựng NTM tại xã Chi Khê (22/07/2020 03:31 PM)

Ngày 22/7, Ban thường vụ huyện ủy Con Cuông công bố quyết định giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình  mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tại trên địa bàn xã Chi Khê.

Đoàn giám sát của Ban thường vụ huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Chi Khê

Đoàn giám sát sẽ tiến hành giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết định số 1600/QĐ.TTg ngày 16/8/2016 của thủ tướng chính phủ của Đảng bộ xã Chi Khê và các cá nhân có liên quan đến nội dung giám sát. Đoàn giám sát làm việc trong 45 ngày, đoàn thực hiện kiểm tra hồ sơ, báo cáo, đánh giá khách quan và toàn diện việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các tiêu chí cấp xã, cấp thôn bản của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại xã Chi Khê. Tính đến hết tháng 6/2020, xã chi Khê đã đạt được 15/19 tiêu chí, có 5 thôn bản được công nhận thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu đến hết năm 2020, xã Chi Khê về đích Nông thôn mới. Hiện nay, xã đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, hệ thống chính trị và nhà ở dân cư.

Thông qua việc giám sát  giúp Ban thường vụ  huyện ủy đánh giá đúng kết quả xây dựng NTM trên địa bàn, chỉ rõ những ưu điểm khuyết điểm trong việc lãnh đạo chỉ đạo, làm rõ nguyên nhân, và đề xuất những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình trong giai đoạn tới.

Thu Trang – TT VH-TT-TT Con Cuông

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>