LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Con Cuông tổ chức kỳ họp thứ hai- Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026
 
Con Cuông tổ chức kỳ họp thứ hai- Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026 (29/07/2021 02:44 PM)

Ngày 29/7, Hội đồng Nhân dân huyện Con Cuông khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 2. Các đồng chí: Lô Văn Thao - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thế Mạnh - Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp.

Toàn cảnh kỳ họp thứ hai - HĐND huyện Con Cuông khóa XX


Dự kỳ họp có các đồng chí Lô Thị Kim Ngân – Trưởng ban Dân tộc- HĐND tỉnh; đồng chí Lục Thị Liên –-Phó Trưởng Ban VH-XH, HĐND tỉnh - Đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại khu vực. Các đồng chí trong thường trực huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy;  thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo 13 xã, thị trấn và 34 đại biểu HĐND huyện khóa XX.

Các đại biểu dự kỳ họp thứ hai - HĐND huyện Con Cuông khóa XX


Tại kỳ họp, đã nghe Báo cáo kết quả kỳ họp thứ I- HĐND tỉnh khóa XVIII, nội dung dự kiến và chương trình kỳ họp thứ II của HĐND tỉnh vào ngày 12,13/8 sắp tới. Đồng thời, các  đại biểu tham dự kỳ họp tập trung nghe, thảo luận, đóng góp ý kiến vào 15 báo cáo, 3 tờ trình, dự thảo 9 nghị quyết trình tại kỳ họp; nghe thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị với HĐND, UBND của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.         

Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã chủ động bám sát các nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện ủy, HĐND huyện để chỉ đạo điều hành việc phát triển kinh tế- xã hội, giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 1.265.457 triệu đồng, đạt 46,1% kế hoạch, tăng trưởng tăng 4,36% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 13, 24 tỷ đồng, bằng 64,8% dự toán tỉnh giao, chi ngân sách đảm bảo tiến độ dự đoán . Ngoài ra, đã lãnh đạo chỉ đạo phát triển sản xuất xây dựng nông thôn mới, phòng chống dịch bệnh trên gia súc- gia cầm, phòng chống cháy rừng. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19.

Biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp thứ II - HĐND huyện khóA XX


Đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết nhất trí thông qua 9 nghị quyết do Thường trực HĐND, UBND huyện trình tại kỳ họp. như: dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội- quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2021, Dự thảo nghị quyết thông qua chủ trương một số một số dự án, đồ án trên địa bàn huyện Con Cuông; Nghị quyết thông qua báo cáo tình hình thực hiện  dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm; ban hành nội quy các kỳ họp HĐND huyện khóa XX; Nghị quyết thông qua chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022…

                   Thu Trang- Quang Huy (TT VH-TT và TT huyện Con Cuông)

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>