LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo năm 2019
 
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo năm 2019 (30/09/2019 09:42 AM)

Ngày 30/9, huyện Con Cuông tổ chức hội nghị tập huấn công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 cho gần 200 học viên là lãnh đạo  ủy ban nhân dân, cán bộ chính sách của 13 xã, thị trấn và trưởng các thôn bản trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh Hội nghi tập huấn


Hội nghị nhằm quán triệt mục đích, yêu cầu, đối tượng, phạm vi, các biện pháp chuyên môn nghiệp vụ, nội dung để điều tra, rà soát các hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Thời gian tiến hành tập huấn nghiệp vụ, lập danh sách và tổ chức điều tra rà soát, báo cáo tổng hợp ở cơ sở là từ ngày 30/09 đến ngày 30/11/2019 các xã, thị trấn báo cáo lên UBND huyện để tổng hợp dữ liệu toàn huyện gửi về tỉnh. Trong việc điều tra, yêu cầu phải thực hiện từ cơ sở thôn bản, khối xóm và trực tiếp với từng hộ gia đình, đúng quy trình, phương pháp, đảm bảo tính chính xác theo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và có sự tham gia của người dân.

 Qua việc điều tra, rà soát nhằm xác định đúng đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo trong năm 2019 để làm cơ sở triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội năm giai đoạn 2020 và giám sát đánh giá chương trình” Quốc gia giảm nghèo bền  giai đoạn 2016-2020”.   

Thu Trang-  Lữ Thân   (Đài TT-TH Con Cuông)

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>