LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Con Cuông – Khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị.
 
Con Cuông – Khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị. (24/06/2020 01:54 PM)

Sáng ngày 24/6, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Con Cuông phối hợp Ban tổ chức huyện ủy tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2020. Tham dự lớp học có 80 học viên là các đảng viên cơ sở của các cơ quan ban ngành, các xã thị trên địa bàn huyện.


Trong thời gian 1 tháng 80 học viên tham gia khóa học sẽ  được truyền đạt đầy đủ 18 chuyên đề theo chương trình của Ban tuyên giáo Trung ương với các nội dung cơ bản về: Triết học Mác- Lênin;  Kinh tế chính trị; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Đường lối Đảng cộng sản Việt Nam và tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thông qua khóa học góp phần cũng cố, bổ sung, bồi dưỡng  những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, và những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối cách mạng, sự vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

                                                                   Bá Hậu

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>