LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Con Cuông thu ngân sách địa phương đạt 63% kế hoạch tỉnh giao
 
Con Cuông thu ngân sách địa phương đạt 63% kế hoạch tỉnh giao (30/06/2021 07:35 AM)

Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Nghệ An và cả nước, đã gây ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống của nhân dân. Tuy vậy trong 6 tháng đầu năm tổng thu ngân sách địa phương trên địa bàn huyện Con Cuông ước đạt 63% kế hoạch tỉnh giao, đạt 59% kế hoạch HĐND huyện giao. Chi ngân sách 233,5 tỷ đồng, đạt 75,46% dự toán, đảm bảo chế độ theo quy định hiện hành. Đồng thời, đã ban hành kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

Một góc Thị trấn Con Cuông


Trên lĩnh vực tài chính ngân hàng, tổng nguồn vốn huy động của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn đạt 551 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 5,5%, đạt 100% so với kế hoạch. Doanh số cho vay, thu nợ đều đạt kế hoạch đề ra, nợ xấu dưới tỷ lệ cho phép. Tổng nguồn vốn hoạt động của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách – Xã hội huyện đến hết tháng 6 đtạ 473 tỷ đồng, tăng 12,3% so với kế hoạch; tổng dư nợ đạt 472 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, doanh số cho vay đạt 100 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt 49 tỷ đồng, không có nợ quá hạn, nợ xấu.

Qua hoạt động có hiệu quả của công tác thu chi ngân sách, tài chính ngân hàng đã góp phần tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, giảm bớt khó khăn cho nhân dân trong điều kiện dịch bệnh Covid 19 gây trì trệ trên nhiều lĩnh vực.

                               Thu Trang – TT VH-TT và TT huyện Con Cuông

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>