LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Giải ngân hơn 87 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách vay.
 
Giải ngân hơn 87 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách vay. (24/06/2020 01:43 PM)

Trong 6 tháng năm 2020, mặc dù do ảnh hưởng của dịch Covid, song Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Con Cuông đã giải ngân cho vay được 1.927 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, tổng số tiền giải ngân cho vay hơn 87 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ lên 404.809 triệu đồng tăng 41.112 triệu đồng so với đầu năm.

 Ngân hàng chính sach XH huyện kịp thời giải ngân cho hộ nghèo vay vốn


Bám sát chỉ đạo của Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH tỉnh và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện Con Cuông, 6 tháng qua, NHCSXH huyện Con Cuông đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, góp phần quan trọng trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.


Theo đó nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trong 6 tháng đầu năm đã hỗ trợ vốn đầu tư SXKD, tạo việc làm, xây dựng công trình NSVSMT, làm nhà ở cho 1.927 hộ gia đình và người lao động, trong đó giúp 9 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; tạo việc làm cho 42 lao động; xây dựng 338 công trình cung cấp nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; xây dựng 186 căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống theo quyết định 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng chỉnh phủ, 7 căn nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP, giúp 1.110 hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi để SXKD......Tổng số trâu bò được đầu tư từ nguồn vốn trên 2.580 con, tổng số diện tích trồng keo và trồng cam trên 204 ha.

                                                       Bá Hậu

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>