LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 


Con Cuông quán triệt học tập Hội nghị TW 8 tới 200 cán bộ chủ chốt

Sáng nay (13/12), Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tham gia có 200 cán bộ chủ chốt gồm: các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa XXVI, trưởng phó các phòng ban HĐND-UBND huyện, toàn thể cán bộ , chuyên viên Đảng bộ cơ quan Huyện ủy, Đảng bộ khối dân, Báo cáo viên huyện ủy, Bí thư, phó Bí thư, chủ tịch HĐND -UBND 13 xã thị trấn, Bí thư , Phó Bí thư Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc, thủ trưởng các cơ quan trên địa bàn.


Con Cuông tổng kết công tác Đoàn – Hội năm 2018

Ngày 11/12, Huyện Đoàn Con Cuông tổng kết công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018. Đồng thời  tổ chức chương trình tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng mô hình phát triển kinh tế của đoàn viên thanh niên xã Châu Khê


Con Cuông khởi động chiến dịch tình nguyện “Mùa đông ấm”

Nhằm khởi động chiến dịch tình nguyện “Mùa đông ấm 2018” và “Xuân tình nguyện 2019”, huyện đoàn Con Cuông phát động 30 cơ sở đoàn có nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới đồng bào nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh khó khăn.


Con Cuông: Có 2 xã và 7 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Con Cuông mới có thông báo công bố về việc thẩm định xã Bồng Khê đạt chuẩn 19/19 tiêu chí NTM, và 6 thôn bản đạt chuẩn NTM năm 2018; nâng tổng số thôn, bản đạt chuẩn NTM (theo bộ tiêu chí NTM thôn bản của tỉnh Nghệ An) lên 7 thôn, bản và 2 xã đạt chuẩn NTM.Con Cuông trao 76 phần quà cho hoc sinh Đan Lai.

Ngày 11/12, Đồn biên phòng xã Môn Sơn phối hợp với huyện Con Cuông, chính quyền địa phương tổ chức trao quà của Bộ tư lệnh Biên phòng Việt Nam  cho học sinh Đan Lai bán trú tại trường THCS xã Môn Sơn.

Con Cuông quán triệt học tập Hội nghị TW 8 tới 200 cán bộ chủ chốt
Con Cuông tổng kết công tác Đoàn – Hội năm 2018
Con Cuông khởi động chiến dịch tình nguyện “Mùa đông ấm”
Con Cuông: Có 2 xã và 7 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới
Con Cuông trao 76 phần quà cho hoc sinh Đan Lai.
 
 
 
 
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI
Skip portletPortlet Menu
Đồng bào Thái Con Cuông trồng thêm 3ha dược liệu theo VietGAP
Thay thế những cây trồng truyền thống như lúa, lạc, ngô, nông dân một số địa phương huyện Con Cuông đang phối hợp với doanh nghiệp để trồng cây dược liệu theo quy chuẩn sạch VietGAP.
 
 
 
VĂN HÓA DU LỊCH
Skip portletPortlet Menu
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc là tài sản tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn dân, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đại hội XII của Đảng khẳng định, đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một trong những cơ sở quan trọng để Đảng ta khẳng định chiến lược đó là việc kế thừa, bổ sung và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.

 
 
 
THỜI SỰ PHÁT THANH
Skip portletPortlet Menu
Ban chi huy QS huyện Con Cuông làm tốt công tác tuyển quân

 
 
 
 
 
CÁC XÃ, THỊ TRẤN
Skip portletPortlet Menu