TTHC cấp xã
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Ghi vào sổ hộ tịch các thay đổi hộ tịch khác (trong trường hợp sổ hộ tịch chỉ còn lưu tại UBND cấp huyện Tư pháp
Điều chỉnh nội dung trong Sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (trong trường hợp Sổ hộ tịch chỉ còn lưu tại UBND cấp huyện) Tư pháp
Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản Tư pháp
Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản Tư pháp
Chứng thực bản sao từ bản chính các văn bản, giấy tờ bằng tiếng nước ngoài Tư pháp
Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài. chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằ Tư pháp
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản có tính chất song ngữ Tư pháp
Thủ tục cấp lại bản chính giấy khai sinh Tư pháp
Cấp bản sao Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính Tư pháp
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch (trong trường hợp sổ hộ tịch chỉ còn lưu tại UBND cấp huyện) Tư pháp
Thủ tục Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt Tư pháp
<<   <  1  >  >>