TTHC cấp xã
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi Hành chính tư pháp
Đăng ký việc nuôi con nuôi trường hợp trẻ được nhận làm con nuôi là trẻ bị bỏ rơi, không tin được cha, mẹ đẻ Hành chính tư pháp
Đăng lý việc nuôi con nuôi trường hợp cha, mẹ để của trẻ được nhận làm con nuôi đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự. Hành chính tư pháp
Đăng ký việc nuôi con nuôi trường hợp cha, mẹ đang còn và không mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự Hành chính tư pháp
Đăng ký nhận cha, mẹ (trường hợp con chưa thành niên) Hành chính tư pháp
Đăng ký việc nhận con Hành chính tư pháp
Đăng ký nhận cha, mẹ (trường hợp con đã thành niên) Hành chính tư pháp
Đăng ký chấm dứt việc giám hộ Hành chính tư pháp
Đăng ký thay đổi việc giám hộ Hành chính tư pháp
Đăng ký việc giám hộ Hành chính tư pháp
Đăng ký lại việc kết hôn Hành chính tư pháp
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc Hành chính tư pháp
Đăng ký kết hôn cho người đã có vợ, chồng nhưng đã ly hôn hoặc người kia đã chết Hành chính tư pháp
Đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với công dân Việt Nam cư trú trong nước Hành chính tư pháp
Chứng thực văn bản phân chia di sản thừa kế (không bao gồm QSD đất, tài sản gắn liền với đất) Hành chính tư pháp
Xóa đăng ký khai tử cho người bị tòa án tuyên bố là đã chết, đã đăng ký khai tử nhưng vẫn còn sống trở về Hành chính tư pháp
Đăng ký lại việc tử Hành chính tư pháp
Đăng ký khai tử quá hạn Hành chính tư pháp
Đăng ký khai tử đúng hạn Hành chính tư pháp
Đăng ký lại việc sinh Hành chính tư pháp
Đăng ký khai sinh quá hạn cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài, có cha và mẹ là công dân Việt Nam về nước mà chua được khai sinh ở nước ngoài Hành chính tư pháp
Đăng ký khai sinh đúng hạn cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài, có cha và mẹ là công dân Việt Nam về nước mà chua được khai sinh ở nước ngoài Hành chính tư pháp
Chứng thực văn bản nhận tài sản thừa kế (Không bao gồm QSD đất, tài sản gắn liền với đất) Hành chính tư pháp
Chứng thực các loại hợp đồng dân sự khác Hành chính tư pháp
Đăng ký khai sinh quá hạn cho trẻ em sinh ta tại Việt Nam, có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam thường trú tại khu vực biển giới Hành chính tư pháp
Đăng ký khai sinh đúng hạn cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam, có cha hoặc mẹ là công dân VN thường trú tại khu vực biên giới Hành chính tư pháp
Chứng thực các loại hợp đồng dân sự khác Hành chính tư pháp
Đăng ký khai sinh cho trẻ chết sơ sinh Hành chính tư pháp
Đăng ký khai sinh quá hạn cho con ngoài giá thú Hành chính tư pháp
Đăng ký khai sinh đúng hạn cho con ngoài giá thú Hành chính tư pháp
<<   <  1  2  >  >>