TTHC cấp xã
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Xác nhận đơn xin di chuyển hài cốt liệt sỹ (trường hợp mộ liệt sỹ đã được quy tập vào nghĩa trang liệt sỹ) Lao động, TB & XH
Chứng nhận thân nhân trong gia đình liệt sỹ Lao động, TB & XH
Xác nhận và đề nghị hưởng chế độ mai táng phí cho cựu chiến binh Lao động, TB & XH
Đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh Lao động, TB & XH
Xác nhận Hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho đối tượng Thanh niên xung phong. Lao động, TB & XH
Xác nhận tờ khai nhận trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng Lao động, TB & XH
Xác nhận đơn đề nghị di chuyển hồ sơ của người có công với cách mạng Lao động, TB & XH
Đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh Lao động, TB & XH
Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ tuất từ trần (chế độ hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần và trợ cấp hàng tháng) đối với người có công với cách mạng Lao động, TB & XH
Xác nhận đơn xin thăm viếng mộ liệt sỹ Lao động, TB & XH
Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí xây cắt phần mộ liệt sỹ tại khi mộ gia tộc để quản lý lâu dài Lao động, TB & XH
Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ hưởng mai táng phí đối với người có công với cách mạng Lao động, TB & XH
Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ hưởng mai táng phí và trợ cấp một lần đối với người có công với cách mạng Lao động, TB & XH
Xác nhận và đề nghị trợ cấp đối với vợ (chồng)liệt sỹ đã tái giá Lao động, TB & XH
Xác nhận đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi sổ ưu đãi trong Giáo dục đào tạo Lao động, TB & XH
Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ với người có công nuôi liệt sỹ Lao động, TB & XH
Xác nhận bản khai và đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng Lao động, TB & XH
Xác nhận hồ sơ hưởng chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Lao động, TB & XH
Xác nhận và đề nghị tiếp nhận người già cô đơn vào nhà xã hội Lao động, TB & XH
Xác nhận và đề nghị cấp giấy chứng nhận bị thương để giải quyết chế độ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh Lao động, TB & XH
Xác nhận và đề nghị tiếp nhận người nhiễm HIV-AIDS không còn khả năng lao động thuộc diện hộ nghèo vào nhà xã hội Lao động, TB & XH
Xác nhận và đề nghị câp lại bằng tổ quốc ghi công Lao động, TB & XH
Xác nhận bản khai về người có công để đề nghị chế độ trợ cấp ưu đãi đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến Lao động, TB & XH
Xác nhận và đề nghị cấp giấy chứng nhận bệnh tật để giải quyết chế đọ hưởng trợ cấp bệnh binh Lao động, TB & XH
Xác nhận và đề nghị cấp lại sở lĩnh tiền trợ cấp ưu đãi hàng tháng Lao động, TB & XH
Xác nhận và đề nghị phong tặng, truy tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng Lao động, TB & XH
Xác nhận cấp đổi giấy chứng nhận thương binh, bênh binh, gia đình liệt sỹ Lao động, TB & XH
Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ, làm mới, sữa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách gặp khó khăn về nhà ở Lao động, TB & XH
Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ hưởng bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng Lao động, TB & XH
Xác nhận và đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Lao động, TB & XH
<<   <  1  2  >  >>