TTHC cấp xã
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Phê duyệt, cấp phép khai thác lâm sản trừ gỗ, tre, nứa đối với khu vực rừng do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý Nông nghiệp
Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ ngư dân mua mới, đóng mới tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 90 cv hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản Nông nghiệp
Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ dầu cho ngư dân là chủ sở hữu tàu đánh bắt hải sản hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản Nông nghiệp
Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí bảo hiểm thân tàu cho tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40cv trở lên, tàu dịch vụ phục vụ hoạt động khai thác hải sản và bảo hiểm tai nạn ch Nông nghiệp
Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ ngư dân thay máy tàu sang loại máy mới tiêu hao ít nhiên liệu hơn đối với tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40cv trở lên hoặc tàu dịch cụ hoạt động kh Nông nghiệp
Xác nhận tờ khai đăng ký thuyền viên tàu cá (đối với tàu, thuyền đánh cá trên 20 cv) Nông nghiệp
Xác nhận tờ khai xin đăng ký tầu cá (đối với tàu, thuyền đánh cá trên 20 cv) Nông nghiệp
Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ trang bị máy thu trực canh trên tàu cá Nông nghiệp
Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho các thuyền viên trên các tàu đánh bắt hải sản, tàu dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản Nông nghiệp
Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ về dầu cho tàu khai thác cá biển Nông nghiệp
Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ về dầu cho tàu khai thác cá biển Nông nghiệp
Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ mua bảo hiểm thân tàu Nông nghiệp
Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ mua máy mới, đóng mới tàu cá, thay máy mới tàu cá Nông nghiệp
Thủ tục giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân. Nông nghiệp
<<   <  1  >  >>