Số/Ký hiệu: Số: 265/ UBND.TN
Ngày ban hành: 09/04/2018
Người ký: Lô Văn Thao
Trích yếu: Vê việc rà soát các công trình dự án thực hiện QHSD đất 2016 - 2020
Nội dung: Vê việc rà soát các công trình dự án thực hiện QHSD đất 2016 - 2020

Tài liệu đính kèm