Số/Ký hiệu: Số 397 /TB-CAH - CSGT
Ngày ban hành: 31/05/2018
Người ký: Nguyễn Viết Thìn
Trích yếu: Thông báo truy tìm chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp phương tiện vi phạm hành chính
Nội dung:
Thông báo truy tìm chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp phương tiện vi phạm hành chính


Tài liệu đính kèm