Số/Ký hiệu: Số: 19/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/01/2018
Người ký: Lê Thanh An
Trích yếu: Về việc công khai TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Phòng GD&ĐT
Nội dung: Về việc công khai TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Phòng GD&ĐT

Tài liệu đính kèm