Số/Ký hiệu: Số 201-CV/HU
Ngày ban hành: 29/06/2021
Người ký: Lương Thị Thu Hiền
Trích yếu: Công văn v/v báo cáo khảo sát tình hình, thực trạng công tác đối với người khuyết tật giai đoạn 2011-2020
Nội dung: Công văn v/v báo cáo khảo sát tình hình, thực trạng công tác đối với người khuyết tật giai đoạn 2011-2020

Tài liệu đính kèm