Số/Ký hiệu: Số 04-CT/HU
Ngày ban hành: 23/07/2021
Người ký: Nguyễn Đình Hùng
Trích yếu: Chỉ thị của BTV Huyện ủy về lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp huyện Con Cuông, nhiệm kỳ 2022-2027 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII
Nội dung: Chỉ thị của BTV Huyện ủy về lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp huyện Con Cuông, nhiệm kỳ 2022-2027 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII

Tài liệu đính kèm