Số/Ký hiệu: Số 85-BC/HU
Ngày ban hành: 30/06/2021
Người ký: Nguyễn Đình Hùng
Trích yếu: Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Nội dung: Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Tài liệu đính kèm