Số/Ký hiệu: Số 03-CT/HU
Ngày ban hành: 25/06/2021
Người ký: Nguyễn Đình Hùng
Trích yếu: Chỉ thị của BTV Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện
Nội dung: Chỉ thị của BTV Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện

Tài liệu đính kèm