Số/Ký hiệu: Số 42-KH/HU
Ngày ban hành: 20/07/2021
Người ký: Lô Văn Thao
Trích yếu: Kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 cho đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân các trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Con Cuông
Nội dung: Kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 cho đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân các trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Con Cuông

Tài liệu đính kèm