Số/Ký hiệu: Số 30-CV/VPHU
Ngày ban hành: 20/07/2021
Người ký: Lương Thị Thu Hiền
Trích yếu: Chỉ thị của BTV Huyện ủy về lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp huyện Con Cuông, nhiệm kỳ 2022-2027 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII
Nội dung: Chỉ thị của BTV Huyện ủy về lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp huyện Con Cuông, nhiệm kỳ 2022-2027 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII

Tài liệu đính kèm