Số/Ký hiệu: Số 213-CV/HU
Ngày ban hành: 15/07/2021
Người ký: Lương Thị Thu Hiền
Trích yếu: Thông báo việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên toàn địa bàn huyện Tương Dương để phòng, chống dịch Covid-19
Nội dung: Thông báo việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên toàn địa bàn huyện Tương Dương để phòng, chống dịch Covid-19

Tài liệu đính kèm