Số/Ký hiệu: Số 01-TB/BCĐ
Ngày ban hành: 05/07/2021
Người ký: Lô Văn Thao
Trích yếu: Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ phong trào thi đua "Dân vận khéo" huyện Con Cuông, giai đoạn 2021 - 2025
Nội dung: Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ phong trào thi đua "Dân vận khéo" huyện Con Cuông, giai đoạn 2021 - 2025

Tài liệu đính kèm