Số/Ký hiệu: Số 197-CV/HU
Ngày ban hành: 25/06/2021
Người ký: Nguyễn Đình Hùng
Trích yếu: Công văn về việc thành lập tổ chức Công an xã chính quy
Nội dung: Công văn về việc thành lập tổ chức Công an xã chính quy

Tài liệu đính kèm