Số/Ký hiệu: Số 89-BC/BCĐ
Ngày ban hành: 06/07/2021
Người ký: Nguyễn Đình Hùng
Trích yếu: Báo cáo xây dựng cơ sở, cụm ATLC 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ 6 thnga cuối năm 2021
Nội dung: Báo cáo xây dựng cơ sở, cụm ATLC 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Tài liệu đính kèm