Số/Ký hiệu: Số 403-QĐ/HU
Ngày ban hành: 21/07/2021
Người ký: Nguyễn Đình Hùng
Trích yếu: Quyết định kiện toàn BCĐ thực hiện đề án số 01-ĐA/TU, ngày 10/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An về "Xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các khối, xóm, bản chưa có đảng viên và khối. xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ"
Nội dung: Quyết định kiện toàn BCĐ thực hiện đề án số 01-ĐA/TU, ngày 10/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An về "Xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các khối, xóm, bản chưa có đảng viên và khối. xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ"

Tài liệu đính kèm