Số/Ký hiệu: Số 124-KL/HU
Ngày ban hành: 30/06/2021
Người ký: Lương Thị Thu Hiền
Trích yếu: Kết luận của BTV Huyện ủy về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các kết luận sau kiểm tra, thanh tra 6 tháng đầu năm 2021, theo tinh thần Chỉ thị 15-CT/TU, ngày 05/5/2008 của BTV Tỉnh ủy
Nội dung: Kết luận của BTV Huyện ủy về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các kết luận sau kiểm tra, thanh tra 6 tháng đầu năm 2021, theo tinh thần Chỉ thị 15-CT/TU, ngày 05/5/2008 của BTV Tỉnh ủy

Tài liệu đính kèm