Số/Ký hiệu: Số 84-BC/HU
Ngày ban hành: 23/06/2021
Người ký: Lô Văn Thao
Trích yếu: Báo cáo sơ kết phong trào thi đua "Dân vận khéo" 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
Nội dung: Báo cáo sơ kết phong trào thi đua "Dân vận khéo" 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

Tài liệu đính kèm