Số/Ký hiệu: Số 118/TTR-UBND
Ngày ban hành: 14/02/2019
Người ký: Đinh Viết Hồng
Trích yếu: Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Con Cuông
Nội dung:

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Con Cuông


Tài liệu đính kèm