Số/Ký hiệu: Số 238/QĐ - UBND
Ngày ban hành: 04/05/2018
Người ký: Đinh Viết Hồng
Trích yếu: Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Con Cuông
Nội dung: Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Con Cuông

Tài liệu đính kèm