Số/Ký hiệu: Số 717/TB-STNMT
Ngày ban hành: 06/08/2020
Người ký: Vó Duy Việt
Trích yếu: Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tại xã Bồng Khê, huyện Con Cuông
Nội dung:

Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tại xã Bồng Khê, huyện Con Cuông


Tài liệu đính kèm